Проект „Свързване на културите чрез подкастове“ по Еразъм+

Наши ученици от 9. клас участват в онлайн проекта „Свързване на културите чрез подкастове“. Проектът се осъществява на платформата European School Education Platform по програма „Еразъм+“. Вече са изработили лого на проекта и видео, чрез което представят училището ни. Участват училища от Турция, Румъния, Полша, Грузия, Литва, Испания, Португалия, Италия и Унгария. Учениците се представят чрез аватар. Според програмата този начин на представяне е по-безопасен.