Обучение на педагогическия колектив за работа с дигиталната раница edu.mon.bg

Днес 25.03.2023г. в нашето училище се проведе вътрешноинституционално обучение за работа с дигиталната раница на МОН – EDU.MON.BG. Педагогическият колектив се запозна с възможностите на платформата, която предлага: – Богат набор от дигитално образователно съдържание; – Бърз и лесен достъп Read More …

Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. СУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Кресна се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците Read More …