План-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

План-прием в VIII клас План-прием в VIII клас   ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО Важна информация за прием Read More …