Category Archives: Съобщения

График за провеждане на изпитите за самостоятелна форма – юлска сесия

Category : Съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. КРЕСНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА – ЮЛСКА СЕСИЯ


Избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Category : Съобщения


Набиране на предложения за доставка на продукти

Category : Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.


  • 0

График на изпити в самостоятелна форма 2018-2019 януарска сесия

Category : Съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. КРЕСНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ  УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА – ЯНУАРСКА СЕСИЯ

 

 


График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма

Category : Съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. КРЕСНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА – ЮЛСКА СЕСИЯ


Обновена е информацията за прием след VII клас

Category : Съобщения

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!
Обновена е информацията за прием след 7-ми клас за учебната 2018/2019г. На обновената страница ще намерите:
Заповед за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас;
Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии в средните училища за учебната 2018/2019 г. за Област Благоевград;
Училища гнезда на територията на Област Благоевград.

РАЗГЛЕДАЙ СТРАНИЦАТА


Качени са резултатите от НВО след VII клас

Category : Съобщения

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

От 13 юни седмокласниците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от НВО от училищата, в които се обучават. От 20 юни до 26 юни се подават документи за прием в профилираните и професионалните гимназии в страната, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените, средните училища и профилираните гимназии. Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Балообразуването за отделните училища е различно и се формира от резултатите от изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от съответните училища. Списъците с приетите на първо класиране ще бъдат обявени до 3 юли 2018 г. Записването на учениците в новите им училища или подаване на заявления за участие във второ класиране е в периода 4-6 юли 2018 г.

Източник: http://mon.bg/bg/news/3076


Eлектронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“

Category : Съобщения

По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“, екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx


Великденско математическо състезание

Category : Съобщения

На 21.04.2018г, от 10:00 часа в ПГ “Яне Сандански“ гр. Сандански ще се проведе поредното Великденско Математическо Състезание.

То се организира и провежда от Съюза на Математиците в България. За класиралите се на първите три места за всеки клас са предвидени медали, а за класиралите се от първо до шесто място – грамоти.

Таксата за правоучастие е 7 (седем) лева.

Срокът за записване е до 16.04.2018г.

В състезанието могат да вземат участие всички ученици от I-ви до XII-ти клас.


1 милион евро за училището в Кресна!

С договор от 14.03.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), община Кресна ще получи финансиране от 1 889 290,79 лева (един милион осемстотин осемдесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет и девет стотинки) за изпълнението на дейностите по вече одобрен проект № 01/07/2/0/00137 „Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на средно общообразователно училище „Св.Паисий Хилендарски“, гр.Кресна.

Заслугата за тази изключително сериозна за мащабите на община Кресна инвестиция се дължи на неспиращите вече втора година усилия на кмета, г-н Николай Георгиев и неговият екип да търсят работещи възможности за общинско развитие. От общината подчертават и огромното значение на партньорството с консултантите от ДЗЗД Кресна Про, което доведе до успешен завършек разработването на финансирания от ДФЗ проект за подобряване на средата на обитание на учениците от СУ „Св.Паисий Хилендарски“.

Финансираният проект предвижда цялостна реорганизация на двора на училището и изграждане на множество спортни площадки и съоръжения с модерни гимнастически уреди, включително трибуни за зрители, за да могат учениците да водят пълноценен учебен процес и да развиват в максимално добри условия своята двигателна култура.

Сградата на училището, която не е ремонтирана от неговото създаване през 1977 г., ще претърпи основна реконструкция, модернизация и цялостно саниране, за да бъдат постигнати най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците. Всички класни стаи ще бъдат основно „изтърбушени“, за да се появят на тяхно място изпълнени със съвременни материали, изключително функционални и отговарящи на съвременните изисквания класни стаи за провеждане на пълноценен образователен процес, сравним единствено с най-високите стандарти за образователна среда в ЕС.

Успешната реализация на проекта ще има огромно значение за задържането на младите хора и превръщането на средищното училище „Св.Паисий Хилендарски“ в истински модерен център за образование и развитие, а поетапното изпълнение на дейностите и завършването на цялостната реконструкция и модернизация ще дадат на Кресна увереността, че притежава една от най-модерните образователни институции в Благоевградска област.


Facebook

НИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Електронен дневник

Образователен сайт „Уча.се“

август 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031